Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

desc_7_punt.png 06.08.2020: Es publica la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu de l'Ajuntament de Bunyola.

desc_7_punt.png 09.05.2019: Publicació modificació persones que han superat proves selectives Ajuntament de Palma i presentació de documentació.

desc_7_punt.png 08.05.2019: Publicació acord Tribunal concurs i llistes definitives Ajuntament de Palma.

desc_7_punt.png 22.12.2018: Publicació persones que han superat les proves selectives i presentació de documentació.

desc_7_punt.png 18.12.2018: Correcció errades llista definitiva Ajuntament de Capdepera.

desc_7_punt.png 14.12.2018: Llistes definitives puntuacions concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició.

desc_7_punt.png 11.12.2018: Comunicat respecte la resolució de les al·legacions.

desc_7_punt.png 22.11.2018: Informació sobre la consulta del barem de mèrits.

desc_7_punt.png 21.11.2018: Llistes provisionals puntuacions concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició.

desc_7_punt.png 23.10.2018: Llista definitiva de persones aspirants que tenien pendent el 2n segon exercici.

desc_7_punt.png 17.10.2018: Llista provisional de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici.

desc_7_punt.png 10.10.2018: Convocatòria proves físiques aspirant pendent.

desc_7_punt.png31.08.2018: Llistes definitives persones aprovades oposició i presentació mèrits.

desc_7_punt.png23.08.2018: Nota informativa respecte dels certificats de l'EBAP.

desc_7_punt.png06.08.2018: Llistes provisionals de persones aspirants aprovades en la fase d'oposició.

desc_7_punt.png18.07.2018: Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici.

desc_7_punt.png11.07.2018: Llista provisional de persones aspirants que han superat el tercer exercici.

desc_7_punt.png25.06.2018: Llista definitiva persones aspirants aprovades 2n exercici i convocatòria proves psicotècniques

desc_7_punt.png21.06.2018:Publicació data i lloc del tercer exercici (prova d'aptitud psicológica i de personalitat).

desc_7_punt.png19.06.2018: Llista provisional de persones aspirants que han superat el segon exercici.

desc_7_punt.png12.06.2018: Llista definitiva de persones aspirants aprovades del primer exercici i proves físiques.

desc_7_punt.png08.06.2018: Publicació data i lloc de la prova d'aptitud física.

desc_7_punt.png04.06.2018: Vista primer exercici.

desc_7_punt.png29.05.2018: Llista provisional de persones aspirants aprovades del primer exercici.

desc_7_punt.png28.05.2018: Publicació dels qüestionaris del primer exercici.

desc_7_punt.png24.05.2018: Publicació dels torns i distribució per aules de les persones aspirants convocades als exercicis de les proves selectives de policia local.

desc_7_punt.png23.05.2018: Recomanacions per al dia de l'exercici.

desc_7_punt.png19.05.2018: Publicació del canvi de l'edifici de la UIB. Realització del primer exercici.

desc_7_punt.png18.05.2018: Publicació de les qualificacions definitives de la prova prèvia de nivell C1.

desc_7_punt.png12.05.2018: Publicació de la modificació de l'annex 1 de les llistes definitives de persones aspirants admeses del procés especial unificat.

desc_7_punt.png12.05.2018: Publicació de la modificació de la convocatòria del procés especial unificat en relació a les places de l'Ajuntament d'Artà.

desc_7_punt.png11.05.2018: Publicació de la data i l’hora i de la modificació del lloc de realització del primer exercici.

desc_7_punt.png08.05.2018: Ajuntament d'Artà. Publicació de les qualificacions provisionals de la prova prèvia de nivell C1.

desc_7_punt.png27.04.2018: Ajuntament de Capdepera. Comunicat sobre l'Ordenança municipal de circulació.

desc_7_punt.png19.04.2018: Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb indicació dels llocs i de la data de la realització del primer exercici.

desc_7_punt.png05.04.2018: Modificació de la data prevista de la Prova prèvia de català (sols places d'Artà).

desc_7_punt.png24.03.2018: Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa de l’exclusió.

desc_7_punt.png15.03.2018: Es constitueix el Tribunal Qualificador.

7_punt.png 19.02.2018: Nou termini de presentació de sol·licitud i aclariment respecte de la data de valoració del certificat d’aptitud física de l’EBAP i la superació del curs bàsic de policia local, y del requisit de permís de conduir.

7_punt.png 13.02.2018: Aclariment sobre els nivells de català.

7_punt.png 30.01.2018: S'ha publicat al BOIB la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma PDF

0_torna.png