Torna

Procés unificat PL 2018

4_exercicis.png

4_punt.png Quins seran els exercicis?

El procés selectiu consta de dues fases: la fase d’oposició i la fase de concurs.

La puntuació total s’obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d’oposició representarà un 60 % de la puntuació assolible en el procés selectiu, i la fase de concurs representarà un 40 % del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

Un cop finalitzades les fases d'oposició i de concurs, hi ha un període de pràctiques de 6 mesos de duració.

4_punt.pngConsultau cada una de les fases en aquests enllaços:

oposicio.png  concurs.png

4_punt.png Quan i on seran?

Exercici previ (només Ajuntament d'Artà): 4 de maig de 2018, a la seu de l'EBAP.
Primer exercici:

  • Primera fase: 26 de maig de 2018, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del Campus de la UIB.
  • Segona fase: dies 26 (Artà i Capdepera) i 27 (Palma, Calvià i Bunyola) de maig de 2018, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del Campus de la UIB.

Segon exercici: en la primera quinzena de juny de 2018
Tercer exercici: en la segona quinzena de juny de 2018

 

0_torna.png