Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png29.05.2018: Llista provisional de persones aspirants aprovades del primer exercici.

En data 29 de maig de 2018, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici, prova de coneixements, de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

Podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

  • Ajuntament d'Artà Pàgina Web
  • Ajuntament de Bunyola Pàgina Web
  • Ajuntament de Calvià Pàgina Web
  • Ajuntament de Capdepera Pàgina Web
  • Ajuntament de Palma Pàgina Web

Així mateix es publica la relació de qualificacions obtingudes per les persones aspirants a cada un dels torns, corresponents a la fase 1 i fase 2 d’aquest exercici.

Podeu consultar aquestes llistes en els enllaços següents:

Primera fase:

Segona fase:

Les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió de l'exercici (del 30 de maig a l'1 de juny).

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, i en cas de presentar la sol·licitud de revisió a un registre diferent al de l'EBAP, s'ha d’avançar l'escrit al Tribunal mitjançant fax (971 177 620) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: <formaciopolicial@ebap.caib.es>.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del número de sol·licituds presentades.

0_torna.png