Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png21.11.2018: Llistes provisionals puntuacions concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició

En data 21 de novembre de 2018, per indicació del president del Tribunal qualificador, es fan públiques les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de forma separada per a cada ajuntament, així com les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició per a cada ajuntament separadament.

Per indicació del Tribunal qualificador es publiquen els criteris genèrics que s'han seguit per a la valoració dels mèrits. Podeu consultar aquests criteris en el següent enllaç:

Criteris genèrics del Tribunal per a la valoració dels mèrits

Podeu consultar les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs en els següents enllaços:

Puntuacions Ajuntament d'Artà

Puntuacions Ajuntament de Bunyola

Puntuacions Ajuntament de Calvià

Puntuacions Ajuntament de Capdepera

Puntuacions Ajuntament de Palma

També podeu consultar les llistes provisionals de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició per a cada ajuntament separadament en els següents enllaços:

Persones aspirants seleccionades Ajuntament d'Artà

Persones aspirants seleccionades Ajuntament de Bunyola

Persones aspirants seleccionades Ajuntament de Calvià

Persones aspirants seleccionades Ajuntament de Capdepera

Persones aspirants seleccionades Ajuntament de Palma

Les persones aspirants disposen de cinc dies hàbils per fer reclamacions comptadors des de la publicació d'aquestes llistes provisionals.

En cas de presentar la sol·licitud de reclamació a un registre diferent al de l'EBAP, es recomana avançar l'escrit al Tribunal mitjançant fax (971 177 620) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: <formaciopolicial@ebap.caib.es>

0_torna.png