Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png12.06.2018: Llista definitiva de persones aspirants aprovades del primer exercici i convocatòria proves físiques.

En data 12 de juny, i un cop el tribunal ha resolt les al·legacions presentades, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el primer exercici, prova de coneixements, de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

Després del període d'al·legacions i el tràmit de vista, el tribunal ha fet públic l'informe respecte la resolució d'aquestes i en base al qual s'ha fet una nova requalificació.

Informe al·legacions tribunal.pdf Informe al·legacions tribunal.pdf

Podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Capdepera
Ajuntament de Palma

Així mateix es publica la relació de qualificacions obtingudes per les persones aspirants a cada un dels torns, corresponents a la fase 1 i fase 2 d’aquest exercici.

Podeu consultar aquestes llistes en els enllaços següents:

Primera fase:

Resultats definitius Torn 1 general.pdf Resultats definitius Torn 1 general.pdf

Segona fase:

Resultats definitius Torn 2 Artà.pdf Resultats definitius Torn 2 Artà.pdf
Resultats definitius Torn 6 Bunyola (sense canvis).pdf Resultats definitius Torn 6 Bunyola (sense canvis).pdf
Resultats definitius Torn 5 Calvià.pdf Resultats definitius Torn 5 Calvià.pdf
Resultats definitius Torn 3 Capdepera.pdf Resultats definitius Torn 3 Capdepera.pdf
Resultats definitius Torn 4 Palma.pdf Resultats definitius Torn 4 Palma.pdf

Amb la publicació definitiva dels resultats del primer exercici es convoca a les persones que figuren a continuació al segon exercici, proves d'aptitud física que es duran a terme el proper dia 15 de juny de 2018, a les 8.15 hores en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d’Inca (Carretera Alcúdia, s/n).

Persones aspirants convocades al segon exercici..pdf Persones aspirants convocades al segon exercici.pdf

Amb la finalitat d’evitar errors, i si se’n produeixen, possibilitar-ne l’esmena, es recomana a les persones que han de fer les proves físiques, comprovin que es troben a la llista de persones convocades.

MOLT IMPORTANT: Per fer aquesta prova, la persona aspirant ha de lliurar al Tribunal un certificat mèdic en què es faci constar que reuneix les condicions físiques necessàries per dur-la a terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.

0_torna.png