Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png06.08.2018: Llistes provisionals de persones aspirants aprovades en la fase d'oposició.

En data 6 d'agost de 2018 es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

Podeu consultar la diligència de publicació en el següent enllaç:

Diligència publicació llistes provisionals oposició.pdfDiligència publicació llistes provisionals oposició.pdf

Podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

  • Ajuntament d'Artà Pàgina Web
  • Ajuntament de Bunyola Pàgina Web
  • Ajuntament de Calvià Pàgina Web
  • Ajuntament de Capdepera Pàgina Web
  • Ajuntament de Palma Pàgina Web

Us recordam que podeu consultar les qualificacions detallades les llistes definitives de cada un dels exercicis.

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per fer reclamacions (del 7 al 21 d'agost).

Necessàriament, dins el termini dels deu dies esmentat, i en cas de presentar la sol·licitud de revisió a un registre diferent al de l'EBAP, s'ha d’avançar l'escrit al Tribunal mitjançant fax (971 177 620) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: <formaciopolicial@ebap.caib.es>.

0_torna.png