Torna

Observatori del treball

Principals definicions i conceptes

Per aquelles persones que desitgin ampliar la informació sobre conceptes, definicions i metodologies d’anàlisi relacionades amb l’ocupació, la formació i les qualificacions, aquest apartat inclou accés a tres diferents glossaris de termes estadístics, així com enllaços a les notes metodològiques dels principals productes estadístics sobre el mercat de treball nacional esmentats en aquesta web