Torna

Observatori del treball

Indicadors d'economia social

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Societats Laborals constituïdes a les Balears i per comunitats autònomes. 2000-2022
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Cooperatives constituïdes a les Balears i per comunitats autònomes. 2000-2022