Torna

Observatori del treball

Baròmetre de l'Ocupació de les Illes Balears

Baròmetre de l'Ocupació número 4. 2T 2011-3T 2011

PDF Descarregar Català [Cat] Descarregar

Baròmetre de l'Ocupació número 3. 4T 2010-1T 2011

PDF Descarregar Català [Cat] Descarregar

Baròmetre de l'Ocupació número 2. 3T 2010-4T 2010

PDF Descarregar Català [Cat] Descarregar

Baròmetre de l'Ocupació. 4T 2009-1T 2010

PDF Descarregar Català [Cat] Descarregar
Annex metodològic al Baròmetre de l'Ocupació PDF Descarregar  [Cat] Descarregar

El Baròmetre de l’Ocupació de l’Observatori del Treball de les Illes Balears recull els resultats d’una investigació realitzada entre les empreses balears amb al manco un treballador assalariat. La seva finalitat és conèixer l’opinió dels seus propietaris i directius sobre el nivell de contractació laboral i l’evolució de la xifra de negoci a la seva empresa en el darrer trimestre, així com les seves expectatives per al proper trimestre. Els resultats obtinguts es sintetitzen en l’Índex d’Ocupació (IO) i en l’Índex d’evolució de la xifra de Negoci (IN).

 El disseny mostral de l'enquesta permet desagregar els resultats per a cada un dels quatre grans sectors ( industria i construcció, hoteleria i restauració, comerç al detall i reparacions, i resta d’activitats del sector serveis) i per a les illes de Mallorca, Menorca i les Pitiüses, mantenint un nivell de representativitat notable.