Torna

Observatori del treball

Estadístiques anuals de les Illes Balears

mapa

 La informació inclou dades anuals sobre població empadronada, comptes de cotització, afiliació a la seguretat social, contractació registrada, demandants d’ocupació i atur registrat. Per més informació, vegeu les notes metodològiques.

Fulla de Càlcul  Descarregar Anuari municipal. Any 2022
Fulla de Càlcul  Descarregar Anuari municipal. Any 2021
Fulla de Càlcul  Descarregar Anuari municipal. Any 2020
Fulla de Càlcul  Descarregar Anuari municipal. Any 2019
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2018
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2017
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2016
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2015
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2014
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2013
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2012
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2011
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2010
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2009
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2008
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2007
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2006
Fulla de Càlcul Descarregar Descarregar Anuari municipal. Any 2005