Torna

Observatori del treball


Les persones treballadores autònomes representen un important segment dins l’estructura econòmica i empresarial de les Illes Balears. Es presenta un informe sobre l'evolució i el perfil dels treballadors autònoms, on es desglossa informació per illes, per sector econòmic, tipologia de relació laboral, perfil sociodemogràfic, etc. Aquest informe tendrà una periodicitat semestral. 

 

Evolució i perfil del treball autònom a les Illes Balears

PDF  Descarregar  4T 2017

PDF  Descarregar  2T 2018

PDF  Descarregar  4T 2018

PDF  Descarregar  2T 2019 

PDF  Descarregar  4T 2019 

PDF  Descarregar  4T 2020 NOU !!!