Torna

Observatori del treball


Les persones treballadores autònomes representen un important segment dins l’estructura econòmica i empresarial de les Illes Balears. Es presenta un informe sobre l'evolució i el perfil dels treballadors autònoms, on es desglossa informació per illes, per sector econòmic, tipologia de relació laboral, perfil sociodemogràfic, etc. Aquest informe tendrà una periodicitat semestral. 

 

Evolució i perfil del treball autònom a les Illes Balears

PDF  Descarregar  2T 2022 NOU !!!

PDF  Descarregar  4T 2021 

PDF  Descarregar  2T 2021 

PDF  Descarregar  4T 2020 

PDF  Descarregar  4T 2019 

PDF  Descarregar  2T 2019 

PDF  Descarregar  4T 2018

PDF  Descarregar  2T 2018

PDF  Descarregar  4T 2017