Torna

Observatori del treball

 

Aquestes fitxes sectorials recullen la situació del mercat de treball de tots els sectors de les Illes Balears a partir del 2012. Es mostra una anàlisi del mercat laboral en cada un dels sectors econòmics de les Illes: agricultura i pesca, indústria i construcció. Pel que fa al sector dels serveis, i donat el gran pes que té a l'economia de la nostra comunitat es desagrega de la següent manera: tots els serveis, comerç, hostaleria i, finalment, resta del sector serveis.
L'anàlisis presenta un petit resum exectiu i quatre divisions principals respecte de les dades analitzades: una part mostra les dades d'afiliació a la TGSS, la següent recull les dades de contractació, li segueix una tercera amb les dades d'atur i finalitza amb la revisió de les condicions laborals de cada sector.

 

Agricultura

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

Indústria

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

 Construcció

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

Total Serveis

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

Hostaleria

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

Comerç

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019

Resta Serveis

PDF Descarregar Any 2012

PDF Descarregar Any 2013

PDF Descarregar Any 2014

PDF Descarregar Any 2015

PDF Descarregar Any 2016

PDF Descarregar Any 2017

PDF Descarregar Any 2018

PDF Descarregar Any 2019