Torna

Observatori del treball

 Col·lecció d’estudis laborals

 

Col·lecció d’estudis laborals núm. 24
L'atur de llarga durada a les Illes Balears: evolució, perfil dels desocupats i polítiques actives
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 23
Anàlisi de les ocupacions més dinàmiques a les Illes Balears en el període 2011-2015  
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 22
Anàlisi de la precarietat laboral a les Illes Balears 
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 21
Índex de Qualitat en el Treball: actualització dels resultats de l'any 2013
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 20
Els joves a les Illes Balears. Els joves que ni estudien ni treballen (2013)
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 19
Índex de Qualitat en el Treball: actualització dels resultats de l'any 2011
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 18
Temporalitat i estacionalitat en el mercat de treball de les Illes Balears
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 17
Anàlisi de l'evolució de la població activa a les Illes Balears a partir del canvi de cicle econòmic
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Col·lecció d’estudis laborals núm. 16
Anàlisi de l'ocupació a temps parcial en un context de crisi a les Illes Balears
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

Les ocupacions turístiques: contractació i atur a les Illes Balears l’any 2010 Col·lecció d’estudis laborals núm. 15
Les ocupacions turístiques: contractació i atur a les Illes Balears l’any 2010
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 14
Anàlisi de l'ocupabilitat dels joves a les Balears a partir del seu nivell d'estudis
[Cat] [Esp]

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 13
Les 100 ocupacions més contractades a les Illes Balears en 2010
[Cat]

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 12
Les ocupacions i els sectors econòmics a les Balears: evolució i tendències segons les 26 famílies professionals
[Cat] [Esp]

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 11
Perfils professionals amb més projecció en el sector de les TIC a les Illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 86

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 10
Anàlisi de la temporalitat al mercat laboral balear
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 108

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 9
Valoració de l’efecte sobre la inserció laboral dels cursos de formació professional dirigits a persones en atur
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 77

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 8
El mercat de treball en el sector turístic a les Illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 77

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 7
Les dones emprenedores a les Illes Balears. Evolució 2002-2009
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 55

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 6
Una anàlisi de les ocupacions més dinàmiques a les Illes Balears en el període 2005-2009
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 41

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 5
El sector marítim a les Illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 147

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 4
Les transicions laborals des de l’atur fins a l’ocupació a les Illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 19

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 3
Anàlisi dels fluxos de treballadors en el bienni 2007-2008: una anàlisi amb dades de l’EPA
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 37

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 2
Condicions de vida de la dona a les illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 19

PDF Descarregar Descarregar

portada Col·lecció d’estudis laborals núm. 1
Anàlisi de la representativitat de l’enquesta de població activa a les illes Balears
[Cat] [Esp] Versió en castellà a partir de la pàgina 57

PDF Descarregar Descarregar