Torna

Estadística

MenorcaIndicadors estadístics de Serveis Socials del govern en l'illa de Menorca

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc...

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials de l'illa de Menorca 2021*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials de l'illa de Menorca 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials de l'illa de Menorca 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials de l'illa de Menorca 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.