Torna

Estadística

Estadístiques Serveis Socials del govern en el municipi d'Escorca

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, alter, incapacitats, etc...

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis Socials Escorca 2022*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió de Serveis Socials Escorca 2021*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar   Dades de gestió de Serveis Socials Escorca 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió de Serveis Socials Escorca 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Dades de gestió de Serveis Socials Escorca 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.