Torna

Estadística

Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials del govern en l'illa d'Eivissa

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc...

Fulla de Càlcul  [Cat] Descarregar Dades de gestió de l'illa d'Eivissa 2022*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de l'illa d'Eivissa 2021

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de l'illa d'Eivissa 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de l'illa d'Eivissa 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de l'illa d'Eivissa 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.