Torna

Estadística


TAULES  DIMENSIÓ 1


DIMENSIÓ 1. SISTEMA DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES I ASSISTENCIALS

Fulla de Càlcul Dimensio_1._Sistema_de_pensions_no_contrib_i_assis_2021 Data d'actualització 25/11/2022

- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDF Definició d'indicadors PDF Notes informatives .pdf

 


TAULES  DIMENSIÓ 2


DIMENSIÓ 2. EL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS

Dimensio_2._Taules_estadistiques_2020.odsDimensio_2._Taules_estadistiques_2021.ods Data d'actualització: 10/01/2023

 - ELEMENTS ASSOCIATS:

PDF Definició d’indicadors PDF Notes informatives


TAULES  DIMENSIÓ 3


DIMENSIÓ 3. ELS SECTORS DE POBLACIÓ DE SERVEIS SOCIALS   

Fulla de Càlcul Dimensio_3._Taules_estadistiques_2021 Data d'actualització:25/11/2022

- ELEMENTS ASSOCIATS:

  PDFDefinició d'indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


 TAULES  DIMENSIÓ 4


DIMENSIÓ 4. DESPESA EN BENESTAR SOCIAL  

 Dimensio_4._Taules_estadistiques_2020.xls Dimensio_4._Taules_estadistiques_2021 Data d'actualització: 25/11/2022

- ELEMENTS ASSOCIATS:

  PDFDefinició d'indicadors.pdf   PDF Notes informatives.pdf


TAULES DIMENSIÓ 5


DIMENSIÓ 5.COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 Dimensio_5._Taules_estadistiques_2020.xls Dimensio_5._Taules_estadistiques_2021 Data d'actualització 25/11/2022


- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDFDefinició d'indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


TAULES DIMENSIÓ 6


DIMENSIÓ 6. ESPORTS

Fulla de Càlcul Dimensio_6._Esport_balear_2021 Data d'actualització: 25/11/2022

- ELEMENTS ASSOCIATS:

PDFDefinició d'Indicadors.pdf PDFNotes informatives.pdf


 TAULES DIMENSIÓ 7


DIMENSIÓ 7. INDICADORS D'EXCLUSIÓ SOCIAL I VULNERABILITAT 

La informació inclou dades sobre indicadors d'exclusió social i vulnerabilitat. Compara les dades de les Illes Balears amb les dades de les altres comunitats autònomes. Data actualització: 24/03/2022

INDICADORS RELATIUS AL CONTEXT DEMOGRÀFIC

Fulla de CàlculIndicadors demogràfics


INDICADORS RELATIUS AL BENESTAR MATERIAL

Fulla de CàlculPobresa o exclusió social

Fulla de CàlculPobresa monetària

Fulla de CàlculPrivació material

Fulla de CàlculEquitat

Fulla de CàlculDespesa de les llars


INDICADORS RELATIUS AL MERCAT DE TREBALL

Fulla de CàlculPobresa i treball

 

INDICADORS D'HABITATGE

Fulla de CàlculAccés a l'habitatge

Fulla de CàlculCaracterístiques dels habitatge


INDICADORS RELATIUS A L'ÀMBIT RELACIONAL I COMUNITARI

Fulla de CàlculMenors i famílies en desaventatge social

Fulla de CàlculDiscapacitat

Fulla de CàlculDependència


TAULES DIMENSIÓ 8


DIMENSIÓ 8. INDICADORS DE LA UNIÓ EUROPEA

Fulla de Càlcul Dimensió 8. Taules estadístiques 2019.xls Dacta actualització: 21/01/2021