Torna

Estadística

Estadístiques Serveis Socials del govern en el municipi d'Alcúdia

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, etc...

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials Alcúdia 2021*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials Alcúdia 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials Alcúdia 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Indicadors estadístics de Serveis Socials Alcúdia 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.