Torna

Estadística

Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials del govern en el municipi de Consell

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, alter, incapacitats, etc...

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis Socials Consell 2022*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis So cials Consell 2021*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis Socials Consell 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis Socials Consell 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Dades de gestió de Serveis Socials Consell 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.