Torna

Estadística

Indicadors estadístics de Serveis Socials del govern de les Illes Balears

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc...


Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics Illes Balears 2021*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics Illes Balears 2020

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics Illes Balears 2019

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics Illes Balears 2018

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis