Torna

Direcció General de Transports

Pagament de sanció amb immobilització.

 

1. Anar a la web de l'ATIB per generar la carta de pagament.

2. Cal omplir els següents camps:

(23) Import: La quantia de la sanció.

(2) Informació addicional: Posar "BUTLLETÍ:" i el número complet del butlletí de denúncia.

(5) NIF: Per a estrangers posar "99999999R". Per a espanyols, el nombre de CIF o NIF corresponent.

(6) Cognoms i nom o raó social: Nom i cognoms o raó social del denunciat.

desc_Pantallazo Ingresos 3os paises V2.jpg

3. Cliqueu sobre el text "Finalitzar", que es troba a la part inferior dreta de la pàgina web

4. Pitjar "Pagar"

5. Seleccionar "Targeta Bancària"

6. Pitjar "Pagar"

7. Completar el pagament electrònic.