Torna

Direcció General de Transports

VIATGERS

TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN AUTOBÚS

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES

VISAT, REHABILITACIÓ

TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI DE VIATGERS

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE TURISME (TAXI INTERURBÀ)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

TRANSPORT SANITARI

PÚBLIC

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

PRIVAT

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA