Torna

Direcció General de Transports

 

Viatgers

 

     Autorització de transport públic discrecional de viatger en vehicles de mes de 9

    places inclosa la del conductor (VD)

-         Nova autorització d'empresa

-         Alta de còpies

-         Visat  

-         Rehabilitació

-         Substitució

-         Renúncia de còpies

-         Duplicat

    

Autorització de transport públic discrecional de viatgeres en vehicles de turisme    (VT Taxis)

-        Nova autorització

-         Visat

-         Rehabilitació

-         Substitució

-         Substitució per averia

-         Transmissió

  

    

Autoritzacions de transport privat complementari (VPC)

-         Nova autorització

-         Alta de còpies

-         Visat  

-         Rehabilitació

-         Substitució de vehicles 

-         Canvi característiques del vehicle

                    
Transport Turístic (TT)

-         Transports turístics amb reiteració 

                    

Transport sanitari públic

-         Nova autorització

-         Visat


    Transport sanitari privat complementari

-         Nova autorització

-         Visat

-         Substitució de vehicle