Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Servei de Seguretat: Estructura i Funcions

El servei de seguretat té com a objectiu organitzar i coordinar els esforços encaminats a millorar la disponibilitat, la confidencialitat i la integritat de la informació. Aquests objectius son aconseguits amb tres tipus d'iniciatives: iniciatives tècniques, iniciatives legals i procedimentals i auditoria informàtica.

Com a projectes clau dins del servei es troben:

  • Implantació de la norma UNE - ISO/IEC 17799 a determinants àmbits de la Comunitat       Autònoma
  • Implantació de firma electrònica als tràmits interns i les relacions amb els ciutadans.
  • Aplicació de mesures preventives per a la propagació de software no desitjat.
  • Projecte europeu CERDIGSEG.