Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Com sol·licitar o renovar el certificat d'empleat públic

 

1- Sol.licitud de targeta criptogràfica

Si no disposa de targeta criptogràfica perquè és la primera vegada que sol·licita el certificat d'empleat públic, la primera passa serà sol·licitar la targeta criptogràfica de forma telemàtica a través de:

 

   Tramita la sol·licitud de targeta criptogràfica

 

El personal de l'Oficina de Registre de la DGIDT s'encarregarà de fer-li arribar la targeta a l'adreça on hagi indicat al tràmit telemàtic.

 

2- Sol.licitud del certificat d'empleat públic

Una vegada li ha arribat la targeta nova o ja disposava de targeta criptogràfica (en cas d'una renovació per canvi de càrrec o bé per caducitat del certificat) haurà de sol·licitar el certificat també de forma telemàtica seguint les instruccions que podrà trobar al  manual explicatiu de com sol·licitar un certificat digital d'empleat públic.

Manual_de_Sol-Des_FNMT.pdf  Descarrega el manual

 

 

  Tramita la sol·licitud de certificat digital d'empleat públic

 

La documentació a adjuntar al tràmit de “Sol·licitud de certificat digital d'empleat públic” és:

 

1. Certificat que acrediti el càrrec.

Només s'ha de presentar un dels certificats següents, en funció de la vinculació amb la CAIB:

2. Fotocòpia del DNI.

 

 

MOLT IMPORTANT:
S'ha de tenir en compte que tant el Certificat de Personal com el Certificat de serveis prestats a l'administració caduquen als 30 dies de la seva emissió, per tant, el procés de sol·licitud del certificat d'empleat públic complet ha de començar i acabar dins d'aquests 30 dies.


Altres manuals:

GestioTargetaBit4Id.pdf Manual d'ús de la targeta Bit4Id