Torna

Consells de Salut

Fent un ús responsable dels antibiòtics, tots hi guanyam

Els antibiòtics s’utilitzen en medicina per prevenir i tractar les malalties infeccioses produïdes per bacteris, però només són útils si se’n fa un bon ús. Així dons, SI heu de prendre algun antibiòtic, tingueu en compte aquestes recomanacions:

  • Preneu els antibiòtics amb recepta i per prescripció facultativa.
  • Seguiu les indicacions quant a la dosi, l’horari i el temps de tractament.

Els antibiòtics mal utilitzats comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública. Si en prens quan NO és necessari, quan els hagis de menester de veres NO et faran efecte.

Enllaços:
http://www.aemps.gob.es/
http://controldelmedicament.caib.es