Torna

Consells de Salut

Prevenció d'accidents domèstics

Passam moltes d’hores a ca nostra i, malgrat que ho considerem un lloc segur, s’hi produeixen un gran nombre d’accidents, són els anomenats accidents domèstics. A continuació, s’esmenten els més freqüents i com prevenir-los:

Cremades

 • Manteniu les instal•lacions elèctriques en bon estat i no sobrecarregueu els endolls.
 • No fumeu al llit.
 • Col•locau els mànecs de les paelles sobre la cuina encarats cap endins i anau alerta amb els nins a la cuina mentre es prepara el menjar.
 • Manejau amb cura les espelmes.

Caigudes

 • Evitau les superfícies llenegadisses, sobretot en el bany, i col•locau elements de subjecció a la banyera.
 • No utilitzeu escales defectuoses ni cadires per accedir a llocs alts.
 • Evitau al màxim elements que puguin destorbar el pas: estores, mobles baixos, objectes de decoració..., sobretot si hi ha persones majors amb la mobilitat o la visió reduïda.

Ofegaments

 • Evitau que els nins petits juguin amb juguetes que tenen peces petites o amb objectes petits.
 • En menjar feis els bocins petits i mastegau bé els aliments.
 • Adequau la textura dels aliments a la capacitat de masticació i deglució de cada persona, en especial de la gent gran, els nins o les persones amb dificultats.
 • Vigilau els infants a l’hora de nedar, a la mar i a la piscina.
 • No deixeu bosses de plàstic a l’abast dels nins.

Intoxicacions i enverinaments

 • Emmagatzemau tots els productes de neteja en un lloc segur, fora de l’abast dels infants i manteniu-los en els envasos  originals.
 • Teniu molta cura en la manipulació d’aliments i conservau-los adequadament segons el tipus d’aliment i la preparació.
 • Guardau els medicaments a la farmaciola i eliminau els caducats.
 • Teniu a la vista el número d’urgències (061) i  el del Servei Nacional de Toxicologia (915 62 04 20).