Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears


QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR PER PODER FORMAR PART DEL CENS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE LES ILLES BALEARS?


Seran considerades entitats del Tercer Sector de les Illes Balears aquelles que:

 

 1. Siguin entitats d’iniciativa privada sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal promoure la inclusió sociolaboral i/o l’exercici efectiu dels drets de les persones, famílies, grups, col·lectius i/o comunitats que afrontin situacions de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o dependència.
   
 2. Prestin suports o realitzin les activitats necessàries en els àmbits de serveis socials, laboral, educatiu, sanitari o qualsevol altre transversal que afecti als esmentats col·lectius.
   
 3. Tinguin com a objectiu únic i principal treballar per algun dels col·lectius esmentats a l’apartat 1, no només mitjançant la prestació de programes i serveis, sino també mitjançant accions de defensa dels drets i promoció de la inclusió sociolaboral.
   
 4. Comptin amb una base social conformada per persones voluntàries.
   
 5. Articulin mecanismes de participació de les persones a les quals es dirigieix el seu objecte social.
   
 6. Comparteixin els seus coneixements i fomentin la cooperació amb la resta d’entitats i/o formin part d’alguna xarxa de segon o tercer nivell integrada per entitats del Tercer Sector Social.