Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes BalearsCOM PODEN COL•LABORAR LES ENTITATS DEL TECER SECTOR AMB ELS SISTEMES DE RESPONSABILITAT PÚBLICA?


Les entitats i xarxes incloses al cens del Tercer Sector podran col·laborar amb la intervenció social de l’administració mitjançant diferents fòrmules:

 

  • Participant en totes les fases, inclosa la fase d’execució, de  les polítiques públiques del sistema balear de serveis socials, el sistema balear de renda bàsica, el servei balear d’ocupació i l’espai sociolaboral.
  • Participant en la gestió dels sistemes de responsabilitat pública en l’àmbit de la intervenció social i dels espais d’interacció entres sistemes (sociolaboral, sociohabitacional, socioeducatiu i sociocultural entre d’altres)
  • Estant representades en òrgans consultius de les administracions públiques balears, inclós el Consell Econòmic i Social.
  • Participant en el disseny, prestació, avaluació i millora de serveis de responsabilitat pública mitjançant, si s’escau, l’acció concertada, els convenis o els acords marc de col·laboració.
  • Realitzant, per delegació de l’administració pública responsable, funcions vinculades a la figura de referent i coordinació de cas quan estigui afectat més d’un sistema de responsabilitat pública.
  • Participant en l’acompanyament social a les persones i famílies al llarg de tot el procés d’intervenció.