Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears



COM ES POT SOL•LICITAR LA INSCRIPCIÓ AL CENS D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE LES ILLES BALEARS?


Les entitats que vulguin ser incloses al Cens d’Entitats del Tercer Sector de les Illes Balears han de presentar la següent documentació que podrà trobar a https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3729457 :

 

  • Sol·licitud dinscripció en el Cens d’organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears amb la documentació requerida.
  • Declaració responsable de que l’entitat compleix les obligacions establertes al títol II de la Llei Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.
  • Declaració responsable de que la documentació requerida a la sol·licitud està actualitzada al Registre Unificat de Serveis Socials. (La documentació que no estigui actualitzada s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud).
  • Memòria anual d’activitats del darrer exercici que acrediti que l’entitat compleix els requisits que estableixen els articles 3, 4 i 6 de la Llei 3/2018, de 29 de maig del Tercer Sector d’Acció Social.