Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes BalearsQUINES FORMES JURÍDIQUES PODEN ADOPTAR?


· Entitats sense ànim de lucre: associacions, fundacions, organitzacions religioses o entitats singulars.

 

· Excepcionalment, poden formar del cens d’entitats del Tercer Sector:

 

  • Les empreses d’inserció laboral participades exclusivament per entitats del Tercer Sector o per administracions públiques amb un màxim del 50%.
  • Les cooperatives d’acció social sense ànim de lucre.
  • Els centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social.