Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes BalearsINTRODUCCIÓ

La Llei 3/2018 de 29 de maig, del Tercer Sector d’Acció Social creà el marc necessari per a l’enfortiment de les entitats i xarxes que el conformen, va regular la seva relació amb les administracions públiques en la provisió i el finançament dels serveis de responsabilitat pública i interès general i va impulsar la cooperació, la col·laboració i la participació de tots els actors implicats en la intervenció social i en les polítiques i sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit.

L’article 7 de la Llei 3/2018, regula la creació i el procediment d’inscripció al cens públic d’organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.