Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Pagament compensatori a zones desfavorides

 

Comunicacions

Publicat fins el dia 05 de novembre de 2021

Publicat el 8/10/2021

Termini per presentar al.legacions: de de l'11 al 25 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).

Publicat el 8/10/2021

Termini per presentar al.legacions: de de l'11 al 25 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).

Publicat el 8/10/2021

Termini per presentar al.legacions: de de l'11 al 25 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).

Publicat el 8/10/2021

Termini per presentar al.legacions: de de l'11 al 25 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).