Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Pagament compensatori a zones desfavorides

 

Comunicacions PDR: Zones desfavorides

Publicada el dia 15 de novembre de 2019

Termini per presentar al.legacions: del 18 al 29 de novembre de 2019

Publicada fins el dia 29 de novembre de 2019.