Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Pagament compensatori a zones desfavorides

 

Comunicacions PDR: Zones desfavorides

Data de publicació: 25/5/2020

Termini per presentar al.legacions: Del 26/5/2020 al 8/6/2020 (ambdós inclosos).

Termini per presentar al.legacions: de dia 18 serà del 19/5 a l'1/6/2020 (amdós inclosos) 

Despublicar dia 2 de juny de 2020