Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Agricultura ecològica

Comunicacions PDR: Agricultura

Data publicació: 30/09/2019

Termini d'al•legacions: 10 dies

Data finalització presentació al•legacions: 11/10/19

Data despublicar 30/10/2019

Data publicació: 30/09/2019

Termini d'al·legacions: 10 dies

Data finalització presentación al·legacions: 11/10/19

Data despublicar: 30/10/2019