Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Altres ajudes

Comunicacions PDR: Altres

Publicat fins el dia 02 de juny de 2020

Data publicació deficiencies: 19/5/2020

Termini publicació: fins al 3/06/2020

Termini per presentar al·legacions: del 5 al 18 de maig de 2020

Data despublicació: 18 de juny de 2020

Termini per presentar al·legacions: 5 al 18 de maig de 2020

Data des-publicació: 18 de juny de 2020