Torna

Ajudes del FOGAIBA

Accedeix al portal del ciutadà de les ajudes a la PAC

Les comunicacions sobre les ajudes a la PAC es publiquen a l'aplicació SGA- Pots accedir-hi amb aquest enllaç. Necessitaràs un certificat electrònic que t'identifiqui:

https://intranet.caib.es/SgaGpi