Torna

Ajudes del FOGAIBA

PDR: Inversió en explotacions

 

Comunicacions PDR: Inversió en explotacions

Data de publicació: 09/03/2020

Termini per presentar documentació (15 dies): 30/03/2020

Publicat fins el dia 09 d'abril de 2020

Data publicació: 09/03/2020

Termini per presentar documentació (15 dies): 30/03/2020

Publicat fins el dia 09 d'abril de 2020

Data publicació: 09/03/2020

Termini al·legacions: 10 dies hàbils

Data finalització presentació al·legacions: 23/03/2020

Data de despublicació 09 d'abril de 2020

Prorrogat fins el dia 26 de novembre de 2020

Publicat fins el dia 05 d'abril de 2020

Publicat el dia 02 de març de 2020

Fins el dia 31 de maig de 2020

Publicat el dia 2 de març de 2020

Presentació de la documentació fins el dia 23 de març

Publicat fins el dia 2 d'abril de 2020