Torna

Ajudes del FOGAIBA

Accés a la consulta de drets de pagament bàsic del FEGA

Estau a punt d'accedir a la CONSULTA PUBLICA DE DRETS DE PAGAMENT BÀSIC del FONS ESPANYOL DE GARANTIA AGRÀRIA O.A. (FEGA). Aquesta consulta té per objecte facilitar la informació relativa als drets assignats als productors d'acord amb la informació remesa a FEGA fins a la data actual per les autoritats competents de les comunitats autònomes.

L'accés a la informació està disponible per a aquells beneficiaris que van rebre el 2015 drets de pagament bàsic per assignació inicial o de reserva nacional, o a partir de 2016 han rebut cessions de drets o assignació de drets de reserva nacional.

https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico