Torna

Ajudes del FOGAIBA

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

OCM en període de sol·licitud

 

 

Estat en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 28 de febrer de 2023

Publicat fins el dia 31 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 28 de febrer de 2023

Publicat fins el dia 28 de febrer de 2023

Publicat fins el dia 28 de febrer de 2023

 

 

PDR en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

Ajudes del FEMP en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 15 de març de 2023