Torna

Ajudes del FOGAIBA

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 ATENCIÓ: Dissabte 1 d'abril a partir de les 8:00h del matí i amb una durada prevista de fins a 24 hores hi haurà una intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització del Gestor Documental que implicarà una aturada dels serveis de tramitació telemàtica i registre electrònic del Govern de les Illes Balears. Durant aquesta intervenció no es podrà accedir als tràmits telemàtics dels procediments publicats a la Seu electrònica ni estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre emesos. Més informació a: https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/5582409

OCM en període de sol·licitud

 

 

Estat en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 28 d'abril de 2023

Publicat fins el dia 28 d'abril de 2023

Publicat fins el dia 31 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 29 de setembre de 2023

Publicat fins el dia 31 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 31 de març de 2023

 

 

PDR en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

PAC en període de sol·licitud

 

 

Ajudes del FEMP en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 10 d'abril de 2023