Torna

Ajudes del FOGAIBA

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

OCM en període de sol·licitud

 

 

Estat en període de sol·licitud

Fins el dia 31 de desembre de 2019

Fins el dia 31 de desembre de 2018

 

 

PDR en període de sol·licitud

 

 

PAC en període de sol·licitud

Fins el 10 de maig de 2019

 

 

Ajudes pesqueres en període de sol·licitud

Fins el dia 31 de juliol de 2020

Fins el dia 30 de setembre de 2020

Fins el dia 31 d'octubre de 2022

Fins el dia 31 d'octubre de 2022