Ajudes del FOGAIBA

 

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

 

 

Estat en període de sol·licitud

 ASAG_Assegurances agràries, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 COE_Compensació transport aviram a escorxadors, 2017

Fins el dia 29 de desembre 2017

 IDO_ Indemnització sacrifici d'animals, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 

 

PDR en període de sol·licitud

 Accions de formació professional i adquisició de competències, 2017

Publicat el dia 07 de novembre de 2017

Fins el dia 11 de desembre de 2017

 

 

PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

Ajudes pesqueres en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

Català