avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Homologacions amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Homologacions amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Els estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana (A2, B1, B2 o C1).

 

1. TRÀMIT PER SOL·LICITAR L’HOMOLOGACIÓ

Els estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat es poden homologar amb alguns dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana (A2, B1, B2 i C1).

Per poder obtenir l’homologació amb els estudis reglats, s’han de complir els requisits, entre d’altres, referents a l’any i el lloc d’obtenció del títol de graduat en ESO o de batxiller, i a la qualificació final de l'assignatura de llengua catalana i literatura.

 

2. PERSONES QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS REGLATS A LES ILLES BALEARS

Tenen dret a l'homologació:

— Els alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir de l’any acadèmic 1999-2000 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Els alumnes que estan en possessió del títol de batxiller obtingut a partir de l’any acadèmic 2000-2001 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l’Ordre d’homologacions.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el centre educatiu de les Illes Balears on es van titular de l’ESO o del batxillerat.

D’acord amb la normativa actual, les resolucions d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'ensenyament reglat amb algun certificat dels que expedeix la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears només tenen reconeixement a les Illes Balears.

 

3. PERSONES QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS REGLATS A CATALUNYA I AL PAÍS VALENCIÀ

Els certificats que expedeixen la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) als alumnes dels seus centres un cop finalitzats els estudis reglats d’ESO o batxillerat i que acrediten una equivalència, no es reconeixen a les Illes Balears, atès que cada comunitat autònoma, d’acord amb la normativa actual, estableix les seves pròpies homologacions.

Per aquest motiu, les persones que hagin cursat els estudis d’ESO o de batxillerat a Catalunya o al País Valencià i compleixin els requisits establerts en la normativa vigent, han de sol·licitar l’homologació amb els certificats oficials de coneixements de llengua que expedeix la Direcció General de Cultura. Concretament, poden sol·licitar l'homologació:

— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya o al País Valencià a partir del curs 2003-2004 i inclosos en els supòsits prevists en els articles 4.3, 6.5 i 8.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya inclosos en els supòsits prevists en els articles 5.3 i 9.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

 

Presentació de sol·licituds

 

A. Tràmit presencial

Presentau el model de sol·licitud emplenat que hi ha al final de la pàgina i la documentació necessària:

Nota: la documentació es presenta en una oficina de registre no integrada en el Sistema Integrat de Registres o de fora de les Illes Balears, s’ha d’adreçar a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports (codi DIR3: A04026906).

  • Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

 

B. Tràmit telemàtic

Podeu presentar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic. Cal disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Accediu-hi mitjançant la Seu Electrònica de la CAIB, en l'apartat «Tràmits».

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​