Tràmits

 

A les Illes Balears el document de voluntats anticipades es pot formalitzar a través de tres vies diferents:

1. A les oficines del Registre de Voluntats Anticipades.

o

2. Davant tres testimonis.

o

3. Davant notari.

 

1. A les oficines del Registre de Voluntats Anticipades

Si voleu formalitzar el document de voluntats anticipades a les oficines del Registre de Voluntats Anticipades, en els casos de Mallorca i Eivissa, heu de demanar cita telefonant al número 900 70 11 30. En els casos de Menorca i Formentera heu de demanar cita en el vostre centre de salut.

Model orientatiu de document de voluntats anticipades:

descarga-pdf.gifModel de document

Si voleu designar un representat (opcional), també ha d’acudir el dia de la cita per tal d’acceptar i signar el document.

El dia de la cita heu de dur el NIF/NIE/passaport i la targeta sanitària.

 

2. Davant tres testimonis

Si voleu formalitzar el document de voluntats anticipades pel vostre compte i després registrar-lo, necessitau tres testimonis que signin el document en què declaren que teniu plena capacitat d’obrar i que no heu estat coaccionat.

Requisits dels testimonis:

 • Ser majors d’edat
 • Tenir plena capacitat d’obrar.
 • Conèixer la persona atorgant i NO tenir cap vincle familiar ni patrimonial amb ella.

De manera opcional, es pot designar un representant o més.

Models orientatius de document de voluntats anticipades:

descarga-pdf.gifModel de document amb testimonis sense representant

descarga-pdf.gif Model de document amb testimonis amb representant

 
Sol·licituds d'inscripció:

text.gifSol·licitud d'inscripció d'un document de voluntats anticipades

text.gifSol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades

 
Com puc registrar el meu document de voluntats anticipades formalitzat davant tres testimonis?

De MANERA PRESENCIAL, en qualsevol oficina de registre de l’Administració.

Documentació que s’ha d’aportar (presencial):

   • Document de voluntats anticipades signat per la persona atorgant, els tres testimonis i representant/s (si n’hi ha).
   • Còpia i original del NIF/NIE/passaport de la persona atorgant, dels tres testimonis i representant/s (si n’hi ha).
   • Sol·licitud d’inscripció signada per la persona atorgant.

Si tots els intervinents disposen de certificat digital, també es por presentar de MANERA TELEMÀTICA a través del Registre electrònic de la CAIB.

Documentació que cal aportar (telemàticament):

   • Document de voluntats anticipades signat electrònicament per la persona atorgant, els tres testimonis i representant/s (si n’hi ha).
   • Sol·licitud d’inscripció signada electrònicament per la persona atorgant.

 

3. Davant notari

Si voleu formalitzar el document de voluntats anticipades davant notari, després de formalitzar-lo, la notaria enviarà el vostre document al Registre de Voluntats Anticipades per tal de registrar-lo.

 

Telèfon d'informació
Cita prèvia
900 701 130