Torna

Tràmits telemàtics

Preguntes freqüents

Com es posa el segell de l'empresa instal·ladora?

En suport paper, hi ha documents que han d'estar firmats per un instal·lador i segellats per la seva empresa instal·ladora. En suport digital, que és el que s'utilitza en la tramitació telemàtica, basta la firma de l'instal·lador ja que, per tenir accés al tràmit ja s'ha acreditat que pertany a una empresa habilitada.

Tots els documents es firmen de la mateixa manera?

No. Els formularis web que hagin de ser firmats tenen un enllaç que dóna pas a una pantalla, on el procés de firma és molt senzill. Els documents annexats es firmen en el mateix moment que s'adjunta l'arxiu (tràmit 001), o bé, mitjançant l'aplicació de firma IBkey que genera un arxiu del tipus slc (tràmit 012).

Es poden associar a un tràmit telemàtic documents mitjançant referències telemàtiques del tipus COEIB, COETIIB o BTE?

No. Amb la darrera modificació només es poden associar còpies digitalitzades dels documents (certificats, projectes, memòries tècniques...) en format pdf. Les referències telemàtiques NOMÉS s'utilitzaran en la tramitació presencial. La persona que executa el tràmit garantirà la fidelitat del document amb l'original mitjançant la seva firma electrònica. Això vol dir que la persona que executa el tràmit haurà de disposar del document original en el cas que l'Administració li ho requereixi.

Quin format han de tenir els documents?

Hi ha dos tipus de documents: formularis web i documents annexats. Els formularis web s'emplenen directament en la pantalla del navegador. Els documents annexats han de tenir el format pdf o slc.

Com es fa per adjuntar un projecte a un tràmit telemàtic?

És necessari que el document (projecte, certificat de direcció d'obra...) s'hagi enviat de forma telemàtica al servidor de la Direcció General d'Indústria i Energia, prèviament a l'inici del tràmit telemàtic. Per a cada enviament, s'obtindrà una referència, que la plataforma de tramitació requerirà per a l'execució del tràmit.

Com es pot comprovar l'autenticitat del document de sortida?

Els documents de sortida dels nostres tràmits disposen d'un codi de barres per a la seva comprovació. Amb l'ajuda d'un lector o escrivint directament el codi en la barra de direccions d'un navegador d'internet, es pot veure el document original, ubicat en el nostre servidor.

Per què hi ha documents que tenen camps de firma digital, si no s'utilitzen?

En realitat, sí s'utilitzen, però només quan els firma un tècnic titulat, ja que els Col·legis Oficials empren aquest sistema.

Què he de fer en cas d'incidència durant la tramitació?

En cas d'incidències o dubtes durant la tramitació, disposau d'un Formulari d'Incidències creat a tal efecte.

En el següent enllaç trobareu l'explicació de com accedir-hi al formulari per a l'assistència tècnica.