Torna

Tràmits telemàtics

GESTIONA ELS TEUS EXPEDIENTS

ACCÉS A LES MEVES GESTIONS

La zona personal és accessible des de Les meves gestions situat a l'extrem superior dret de la seu electrònica de la web de la CAIB. És una zona d'accés exclusiu de l'usuari amb certificat digital que permet gestionar els expedients telemàtics tramitats.

 

  

 

 QUÉ PERMET FER LA ZONA PERSONAL

- Continuar la tramitació iniciada durant un màxim de 30 dies.

- Consultar tots els expedients telemàtics tramitats amb el Govern de les Illes Balears.

- Imprimir els documents que formen part de l'expedient (formularis emplenats, documents annexats, registres, justificants...).