Torna

SUBHASTES

 

Normativa general

La normativa general d'aplicació per a les subhastes és la següent:

 

Lleis estatal i autonòmica de patrimoni:

Reglaments estatal i autonómic de patrimoni:

  • Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 226, de 18 de setembre PDF).
  • Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre PDF).

Recull de normativa PDF