Torna

SUBHASTES

Immobles adjudicats

Descripció: 7 parcel·les a Sóller

-Ubicació:Polígon de Son Angelats

-Preu d'adjudicació: 1.620.559,74 €

-Data d'adjudicació:17/03/2017  (Boib núm. 38, de 30 de març)

Descripció: 2 locals a Palma

-Ubicació: Passeig del Born, 17

-Preu d'adjudicació: 4.474.000 €

-Data d'adjudicació:17/03/2017 (Boib núm. 34, de 21 de març de 2017)

 

Descripció: Parcel·la núm. 9 de Son Angelats

-Ubicació: Unitat d'execució 10, Polígon de Son Angelats, Sóller

-Preu d'adjudicació: 161.747,69 €

-Data d'adjudicació: 13/04/2015 (BOIB núm. 56, de 18 d'abril de 2015)

  

Descripció: Parcel·la núm. 6 de Son Angelats 

-Ubicació: Unitat d'execució 10, Polígon de Son Angelats, Sóller

-Preu d'adjudicació: 163.000,00 €

-Data d'adjudicació: 13/04/2015 (BOIB núm. 56, de 18 d'abril de 2015)

 

Descripció: Parcel·la núm. 10 de Son Angelats

-Ubicació: Unitat d'execució 10, Polígon de Son Angelats, Sóller

-Preu d'adjudicació: 200.002,00 €

-Data d'adjudicació: 16/02/2015 (BOIB núm. 24, de 19 de febrer de 2015)

 

Descripció: Sa Casa Nova

-Ubicació: Carretera C - 715 de Palma a Manacor

-Preu d'adjudicació: 220.326,04 €

-Data d'adjudicació: 7/02/2014 (BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014)

 

Descripció: Local a Inca

-Ubicació: C/del Comerç, Inca

-Preu d'adjudicació: 107.731,01 €

-Data d'adjudicació: 16/09/2013 (BOIB núm. 136, de 3 d'octubre de 2013)

 

Descripció: Pis a Eivissa

-Ubicació: Av.d'Ignaci Wallis, Eivissa

-Preu d'adjudicació: 394.150,00 €

-Data d'adjudicació: 14/06/2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013)

 

Descripció: Can Fàbregas

-Ubicació: C/ de Sant Francesc, Palma

-Preu d'adjudicació: 1.101.000,00 €

-Data d'adjudicació: 18/12/2012 (BOIB núm. 3, de 5 de gener de 2013)

 

Descripció: Parcel·la al Parc Bit

-Ubicació: C/ de Blaise Pascal, Palma

-Preu d'adjudicació: 525.555,00 €

-Data d'adjudicació: 18/12/2012 (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)