Torna

Servei de Formació

Registre Nacional d’Especialistes en Formació

El Registre Nacional d’Especialistes en Formació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, té encomanades les funcions d’inscripció dels residents en l’inici de la seva formació, així com l’anotació de les seves avaluacions anuals i finals. S’hi pot trobar informació sobre els canvis d’especialitat, reconeixement de períodes formatius, sol·licitud de certificats, informació sobre l’adjudicació de la convocatòria i informació per a les unitats docents sobre la incorporació dels nous residents, models de contractes i instruccions per a l’avaluació anual. 

Així mateix, des del Registre es tramiten altres procediments lligats amb la formació sanitària especialitzada, como ara les estades formatives d’estrangers i els períodes de formació complementària, les vies excepcionals d’accés a títols d’especialistes i els procediments d’homologació de títols obtinguts a l’estranger. 

Es pot accedir a la web del Registre des de la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social: 

icono_http.gif https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/home.htm

SIREF 

El Registre Nacional d’Especialistes en Formació compta amb una aplicació informàtica, el SIREF, que permet controlar la situació de cada resident de manera individualitzada i gestionar con una major eficiència els procediments administratius que es poden desenvolupar durant el període de formació. 

Per poder fer ús de l’eina del SIREF, les unitats docents de les Illes Balears han de sol•licitar l’autorització al Servei de Formació.