Torna

Servei de Formació

Esdeveniments destacats
 

Convocatòria Formació Sanitària Especialitzada 2021-2022

 


Procediment per a la sol·licitud del certificat d’acreditació de l’exercici professional per a l’accés extraordinari al títol d’especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència que es preveu en la disposició transitòria primera del Reial decret 689/2021, de 3 d’agost

lazo_pdf.gif  Instruccions procediment

  Formulari sol·licitud

  Certificat experiència professional

  Certificat experiència trajecte A


Nova aplicació per a la gestió de l’acreditació de la Formació Continuada per a professionals sanitaris

La Secretaria Tècnica (ST) de la CFC_IB, ha posat en funcionament una nova plataforma per a la gestió de la acreditació de la formació continuada sanitària. A partir d’ara totes les sol·licituds d’acreditació de qualsevol modalitat d’activitat formativa  han de tramitar-se per mitjà d’aquesta plataforma.

Per tal de facilitar-vos el procediment, vos hem preparat un document on ho teniu explicat pas per pas: “Procediment per tramitar sol·licituds d’acreditació de Formació Continuada” i també posem al vostre abast el Manual d’usuari de l’aplicació.
Tos els formularis antics són substituïts  per l’ANNEX I - Formulari Sol·licitud d’acreditació que podeu trobar aquí mateix o al link d’accés a la SEU electrònica (si voleu fer el tràmit via telemàtica).

Una vegada complimentat l’Annex-I, l’heu de passar per Registre oficial sigui de forma presencial o telemàtica i a continuació amb el justificant del Registre podeu fer la sol·licitud d’acreditació al link de la nova plataforma

El termini entre la data de registre i l’entrada de la sol·licitud a la plataforma no ha de superar les 72 hores


serveiformacio.jpg

 

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, té com a funcions principals:

  • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris de les Illes Balears i coordinar el funcionament de la Comissió de Formació Continuada. 
  • Definir i desenvolupar les polítiques de Formació Sanitària Especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina.

Altres funcions del Servei de Formació Sanitària són:

  • Col·laborar en la creació d’unitats i centres de recerca en salut i fer-ne el seguiment, així com garantir el funcionament del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEIC-IB).
  • Facilitar l’accés a la documentació científica als professionals sanitaris de la CAIB (Bibliosalut).
  • Reconeixement d’ interès sanitari per a actes de caràcter científic (Ordre de 19 de juny de 1984).
  • Certificació definitiva dels psicòlegs generals sanitaris.
  • Reconeixement per fer feina a Espanya de títols de formació professional de la branca sanitària (RD 1837/2008, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu).
  • Tramitació de homologació dels títols d’especialistes comunitaris i extracomunitaris (reconeixement de títols d’especialistes dels estats no membres de la Unió Europea. RD 459/2010, de 16 d’abril).
  • Registre d’entitats formadores en DESA (Decret 137/2008, de 12 de desembre, i Decret 77/2012, de 21 de setembre).
  • Acreditació d’infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.