Torna

Servei de Formació

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, té com a funcions principals:

  • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris de les Illes Balears i coordinar el funcionament de la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació Continuada.
  • Definir i desenvolupar les polítiques de Formació Sanitària Especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina. (Llegir més...)