Torna

Servei de Formació

Especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència

Les especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència, segons el Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, classificades, segons la titulació requerida per accedir-hi

Especialitats de medicina

Per accedir-hi s’exigeix estar en possessió d’un títol universitari oficial que habiliti per a l’exercici a Espanya de la professió de metge:

 1. Al·lergologia
 2. Anatomia Patològica
 3. Anestesiologia i Reanimació
 4. Angiologia i Cirurgia Vascular
 5. Aparell Digestiu
 6. Cardiologia
 7. Cirurgia Cardiovascular
 8. Cirurgia General i d l’ Aparell Digestiu
 9. Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
 10. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 11. Cirurgia Pediàtrica
 12. Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora
 13. Cirurgia Toràcica
 14. Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia
 15. Endocrinologia i Nutrició
 16. Farmacologia Clínica
 17. Geriatria
 18. Hematologia i Hemoteràpia
 19. Medicina del Treball
 20. Medicina Familiar i Comunitària
 21. Medicina Física i Rehabilitació
 22. Medicina Intensiva
 23. Medicina Interna
 24. Medicina Nuclear
 25. Medicina Preventiva i Salut Pública
 26. Nefrologia
 27. Neurocirurgia
 28. Neurofisiologia Clínica
 29. Neurologia
 30. Obstetrícia i Ginecologia
 31. Oftalmologia
 32. Oncologia Mèdica
 33. Oncologia Radioteràpica
 34. Otorinolaringologia
 35. Pediatria i les seves Àrees Específiques
 36. Pneumologia
 37. Psiquiatria
 38. Radiodiagnòstic
 39. Reumatologia
 40. Urologia

Especialitats de farmàcia

Per accedir-hi s’ exigeix estar en possessió d’un títol universitari oficial que habiliti per a l’ exercici a Espanya de la professió de farmacèutic:

 1. Farmàcia Hospitalària i d'Atenció Primària

Especialitats de psicologia

Per accedir-hi s’ exigeix estar en possessió del títol universitari oficial de grau o de llicenciat en psicologia:

 1. Psicologia Clínica

Especialitats d’infermeria

Per accedir-hi s'exigeix estar en possessió d’un títol universitari oficial que habiliti per a l’exercici a Espanya de la professió d’infermeria:

 1. Infermeria de Salud Mental
 2. Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques
 3. Infermeria del Treball
 4. Infermeria Familiar i Comunitària
 5. Infermeria Geriàtrica
 6. Infermeria Obstetricoginecològica (comare)
 7. Infermeria Pediàtrica

Especialitats multidisciplinars

Per accedir-hi s’ exigeix estar en possessió dels títols universitaris oficiales de grau o de llicenciat en cada un dels àmbits que a continuació s’especifiquen:

 1. Anàlisis Clíniques: Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Medicina o Química
 2. Bioquímica Clínica: Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Medicina o Química
 3. Immunologia: Biologia, Bioquímica, Farmàcia o Medicina
 4. Microbiologia i Parasitologia: Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Medicina o Química
 5. Radiofarmàcia: Biologia, Bioquímica, Farmàcia o Química
 6. Radiofísica Hospitalària: Física i altres disciplines científiques i tecnològiques