Torna

Servei de Formació

Sol·licitud d'acreditació d'unitats docents per a la formació sanitària especialitzada

Sol·licituds

Les sol·licituds d’acreditació de centres i unitats docents de les Illes Balears per a la formació sanitària especialitzada es tramitaran amb el model de sol·licitud a través de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
Formularis i requisits per a l’acreditació

S’utilitzaran els formularis del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Els formularis i requisits per a l’acreditació, així com els procediments, el termini i la informació es poden trobar a:

icono_http.gif https://www.mscbs.es/profesionales/formacion/AcreDocCntUniForSanEsp.htm

Documentació que s’ha d’adjuntar per duplicat:

  1. Formulari general.
  2. Formulari específic. Si no existeix per a l’especialitat sol·licitada s’ha de fer una memòria seguint els requisits d’acreditació de cada especialitat.
  3. Carta de la comissió de docència aprovant la sol·licitud.
  4. Carta del gerent del centre i del cap de servei aprovant la sol·licitud.
  5. Conveni de col·laboració docent amb altre centre docent (si escau).

Tots els documents, juntament amb el model de sol·licitud, s’han d’enviar a:

Servei de Formació i Investigació
Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
Conselleria de Salut
Carrer de Jesús, 38 A, 1r
07010 Palma

Per a qualsevol consulta relacionada amb l’acreditació poseu-vos en contacte amb el Servei de Formació:
A/e: formacio@dgaval.caib.es
Telèfon: 971 17 73 83

 

Pàgina web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
(formació sanitària especialitzada, programes especialitats, etc.)
icono_http.gif https://www.mscbs.es/profesionales/formacion/home.htm


Sol_licitud_acreditacio.doc Sol·licitud d'acreditació