Torna

Servei d'Educació Ambiental

logo2.png

Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre

Convocatòria de 2021

Enllaç a la Seu Electrònica

Publicació de la convocatòria al BOIB

Impresos per a descàrrega:

- Imprès 1. Sol·licitud. Imprès 1. Sol·licitud.pdfImprès 1 (PDF)Imprès 1. Sol·licitud.odtImprès 1 (LibreOffice)

- Imprès 2. Declaració d'altres subvencions. Imprès 2. Altres subvencions.pdfImprès 2 (PDF)Imprès 2. Altres subvencions.odtImprès 2 (LibreOffice)

- Imprès 3. Declaració de dades bancàries. Imprès 3. Declaració de veracitat de dades bancàries.pdfImprès 3 (PDF)

- Imprès 4. Compte justificatiu. Imprès 4. Compte justificatiu.xlsxImprès 4 (Excel)

- Imprès 5. Declaració de l'aportació de justificants a altres subvencions. Imprès 5. Declaració justificants.odtImprès 5 (LibreOffice)

- Model de certificat per a la justificació. Model certificat justificació.odtModel certificat (LibreOffice)

Enllaç al logotip que s'ha d'utilitzar a l'efecte de publicitat

*********************

Convocatòria de 2020

Publicació de la convocatòria al BOIB

Enllaç a la llista de concessions (Base de Datos Nacional de Subvenciones)