Torna

Servei d'Educació Ambiental

logo2.png

Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre

Convocatòria de 2021

Enllaç a la Seu Electrònica

Publicació de la convocatòria al BOIB

Impresos per a descàrrega:

- Imprès 1. Sol·licitud. Imprès 1. Sol·licitud.pdfImprès 1 (PDF)Imprès 1. Sol·licitud.odtImprès 1 (LibreOffice)

- Imprès 2. Declaració d'altres subvencions. Imprès 2. Altres subvencions.pdfImprès 2 (PDF)Imprès 2. Altres subvencions.odtImprès 2 (LibreOffice)

- Imprès 3. Declaració de dades bancàries. Imprès 3. Declaració de veracitat de dades bancàries.pdfImprès 3 (PDF)

Enllaç al logotip que s'ha d'utilitzar a l'efecte de publicitat

*********************

Convocatòria de 2020

Enllaç a la Seu Electrònica

Publicació de la convocatòria al BOIB

Formularis per a descàrrega:

- Annex 1. Sol·licitud. Annex 1. Sol·licitud bis.pdfAnnex 1 (PDF) ; Annex 1. Sol·licitud.odtAnnex 1 (Libreoffice)

- Annex 2. Declaració d'altres subvencions. Annex 2. Altres subvencions.pdfAnnex 2 (PDF) ; Annex 2. Altres subvencions.odtAnnex 2 (Libreoffice)

- Annex 3. Declaració de dades bancàries. Annex 3. Declaració de veracitat de dades bancàries.pdfAnnex 3 (PDF)

- Annex 4. Compte justificatiu. Annex 4. Compte justificatiu.xlsxAnnex 4 (Excel) ; Annex 4. Compte justificatiu.odsAnnex 4 (Libreoffice)

- Annex 5. Declaració de l'aportació de justificants a altres subvencions. Annex 5. Declaració justificants.pdfAnnex 5 (PDF) ; Annex 5. Declaració justificants.odtAnnex 5 (Libreoffice)

- Model de certificat per a la justificació. Model certificat justificació.odtModel certificat (Libreoffice)

Enllaç al logotip que s'ha d'utilitzar a l'efecte de publicitat